Om oss

Delta Corporate Finance ble etablert i 2012 som en videreføring av den finansielle rådgivning Alex Sterud har drevet gjennom Deloitte i 20 år, og med bakgrunn i mange års operativ erfaring fra industri og investeringsvirksomhet. Alex Sterud har som finansiell rådgiver gjennomført et stort antall kjøp, salg og fusjoner av bedrifter i Norge, i Europa for øvrig og i USA.

Delta Corporate Finance er en uavhengig rådgiver, og samarbeider med norske og utenlandske revisjons- og advokatselskaper etter behov og etter oppdragsgivers ønske. Vår rolle er ofte å være en pådriver i oppdragsgivers eget prosjektteam og bidra til grundig planlegging, godt beslutningsgrunnlag og effektiv forhandling og gjennomføring av en transaksjon.


Delta Corporate Finance AS