Kjøp

Planlegging, forhandling og gjennomføring av oppkjøp i Norge eller utlandet.

Fusjon

Analyse, forhandling og strukturering av fusjon eller strategisk samarbeid.

Business-case

Analyse og beslutningsgrunnlag for oppkjøp og investeringsprosjekter.

Salg

Tilrettelegging, forhandling og gjennomføring av salg av virksomhet.

Verdivurdering

Realistiske verdianslag i forbindelse med transaksjoner og tvisteløsning.

Rettstvister

Sakkyndig bistand i rettstvister om økonomiske og finansielle forhold.Formålet med vår bistand er å gi oppdragsgiver full kontroll på økonomiske og finansielle forhold i en transaksjon, forhandling eller investeringsbeslutning.

Vi binder sammen strategi, marked, drift, struktur og økonomi til realistiske beslutningsgrunnlag. Sammen med oppdragsgiver utarbeider og kvalitetssikrer vi planer, prognoser og beslutningsgrunnlag til ledelse og styre. Vi sørger for effektiv due diligence gjennomgang som styrker oppdragsgivers forhandlingsposisjon og reduserer risiko. Vi sørger for at økonomiske og kommersielle forhold blir analysert, strukturert og korrekt reflektert i juridiske avtaler. Vi samarbeider nært med bedriftens ledelse og juridiske rådgivere for å sikre effektiv gjennomføring.


Delta Corporate Finance AS